Humor Anak Banten Sekedar Lepas Dahaga

NGANJANG

Hujan ngaguruh pas Madropi aya di tengah jalan. Ti Rangkas manehna ngawiak ka arah Menes, tujuanna rek nganjang. Minggu kamari manehna kenalan jeung awewe di warung baso. Madropi kahujanan. Jeket, calana, jeung sapatuna kebrek.

"Asalamualaikum.... "

"Waalaikumsalaaam ... Aiiih ja Ka Madropi. Kunaon teu ngabejaan heula Kaka mah, untung Eneng aya di imah. Antosan nyah, Eneng rek ngagoreng ranginang heula bari nyeduh cikopi," ceuk Surti, awewe nu rek dianjangan.

Samantas ditarima ku nu boga imah, Madropi diukna teu tamaninah, rada teu ngareunah beuteung kusabab kaosna baseuh miis tina jeket. Beuteungna ngurubuk.

"Asup angin jigana aing," ceuk manehna dina jero hate.

Salila nangguan nu dianjangan keur nyieun cikopi, Madropi muak, leutik sawarana mah, neung ceuli manehna ngadenge. Ucing nu aya dina korsi sabeulah manehna geh rada muncelik, kaambeu hangru jigana.

"Kadieu Ceng, ulah dusun. Kadieu," ceuk indung nu dianjangan bari ngagupayan ucing.

Madropi rada plong, kusabab manehna inggis muakna kadenge ku nu boga imah. Dina pikir manehna nu disangka muak eta ucing. Teu lila Madropi muak deui, rada harus. Beuteung Madropi makin murilit.

"Kadieu Ceng, kadieu," ceuk nu boga imah. Ucingna mah jojong bae ngadakom deukeut Madropi.

"Alhamdulillaaah ... Berarti teu nyangka ka aing."

Duuuuut ... Muakna ngakencengan. Tapi kiwari mah Madropi teu inggis katuduh, sabab manehna yakin nyangka ka ucing.

Durutduuuuuut ... Neeeetttt ....

"Heh ucing, kadieu sia, ngke kaisingan ku tamu di dinya mah," ceuk nu boga imah rada ngoceak.

Madropi teu ngusap birit deui, ngabecir balik teu bebeja.

"Juriiiig sihoreng titadi geh nyahoeun  aing nu muak."

#sugan bae kagugu

0 Response to "Humor Anak Banten Sekedar Lepas Dahaga"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel