Monday, July 23, 2018

Obat buad baeud.. Humor sunda

: *OBAT BAEUD*

Aya Aki-aki jeung Nini-nini hog hag parasea, teu beunang di pisah kusasaha oge, anu ahirna eta si Aki nekad indit ninggalkeun imah.

Nini : "Aki, rek kamana maneh?"

Aki : " Rek indit aing mah geus teu betah"

Nini : " Ari ieu atuh pakean bawa?"

Aki : " Sudi, bikeun we ka batur"

Nini : " Ari itu kebon jeung sawah?"

Aki : " Pek we bikeun ka anak incu"

Nini : " Ari ieu motor jeung mobil?"

Aki : " Sudi pek we jual."

Si Nini kesel terus morosotkeun sarung jeung calana na.

Nini : "Ari nu ieu kasahakeun?"

Aki : "Aaaahh geus peot kitu, sudi aing mah pek we bikeun. ka nu maca"
😁😁😁😁😁

Bagikan

Artikel Sering Dibaca

Obat buad baeud.. Humor sunda
4/ 5
Oleh

Subscribe Via Email

Suka Dengan Artikel Z@MAN.HP Management? Tambahkan Email Anda Untuk Berlangganan.