Obat buad baeud.. Humor sunda

: *OBAT BAEUD*

Aya Aki-aki jeung Nini-nini hog hag parasea, teu beunang di pisah kusasaha oge, anu ahirna eta si Aki nekad indit ninggalkeun imah.

Nini : "Aki, rek kamana maneh?"

Aki : " Rek indit aing mah geus teu betah"

Nini : " Ari ieu atuh pakean bawa?"

Aki : " Sudi, bikeun we ka batur"

Nini : " Ari itu kebon jeung sawah?"

Aki : " Pek we bikeun ka anak incu"

Nini : " Ari ieu motor jeung mobil?"

Aki : " Sudi pek we jual."

Si Nini kesel terus morosotkeun sarung jeung calana na.

Nini : "Ari nu ieu kasahakeun?"

Aki : "Aaaahh geus peot kitu, sudi aing mah pek we bikeun. ka nu maca"
😁😁😁😁😁

0 Response to "Obat buad baeud.. Humor sunda"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel